Prawidłowy przyrost masy ciała w czasie ciąży

Prawidłowo zbilansowana dieta, dostosowana do potrzeb przyszłej mamy, powinna zapewnić optymalny przyrost masy ciała w czasie ciąży. Ani zbyt duże, ani też zbyt małe zwiększenie masy ciała w czasie ciąży nie jest korzystne.

Idealny przyrost masy ciała planuje się na podstawie wskaźnika masy ciała (BMI) kobiety przed ciążą, wyliczonego ze wzoru:

BMI [kg/m2] = masa ciała [kg]/wzrost [m] x wzrost [m]

W zależności od wartości BMI kobiety przed ciążą, idealny przyrost masy ciała w czasie całej ciąży powinien wynosić:

  • 11,5-16 kg – dla kobiet o prawidłowej masie ciała (BMI 18,5-24,9 kg/m2);
  • 12,5-18 kg – dla kobiet o niskiej masie ciała (BMI <18,5 kg/m2);
  • 7-11,5 kg – dla kobiet z nadwagą (BMI 25-29,9 kg/m2);
  • 5-9 kg – dla kobiet z otyłością (BMI ≥30 kg/m2).

Zbyt mały przyrost wagi w czasie ciąży związany jest z niską masą urodzeniową niemowląt, natomiast nadmierna masa ciała przyszłej mamy predysponuje do urodzenia dziecka o dużej masie ciała. Oba te czynniki mogą negatywnie wpływać na przebieg porodu, stan zdrowia niemowlęcia, ale i kobiety ciężarnej. Zwiększają także ryzyko zachorowania dziecka w życiu dorosłym na m.in. otyłość, nadciśnienie tętnicze czy cukrzycę.

Prawidłowe żywienie kobiet ciężarnych zapewnia nie tylko prawidłowy rozwój dziecka, ale wpływa także na zdrowie samej kobiety.  Jednym z głównych elementów opieki medycznej powinno być poradnictwo w zakresie prawidłowego żywienia, prowadzone przez wykwalifikowanego dietetyka.

Literatura:

Jarosz M. (red.) Normy żywienia dla populacji polskiej – nowelizacja. Wydawnictwo Instytutu Żywności i Żywienia. Warszawa 2012 
Weight Gain During Pregnancy: Reexamining the Guidelines. Institute of Medicine (US) and National Research Council (US) Committee to Reexamine IOM Pregnancy Weight Guidelines, Rasmussen KM, Yaktine AL (Eds), National Academies Press (US), The National Academies Collection: Reports funded by National Institutes of Health, Washington (DC) 2009. Available at: file://www.nap.edu/catalog/12584.html