O programie

Organizatorem programu Zdrowe od kołyski jest Polskie Towarzystwo Dietetyki, najstarsze i największe stowarzyszenie w Polsce, zrzeszające wykwalifikowanych dietetyków. Celem działalności PTD jest edukacja żywieniowa w zdrowiu i chorobie wśród różnych grup społecznych, współudział w kształtowaniu modelu opieki zdrowotnej oraz przyczynianie się do rozwoju dietetyki w Polsce.